Tytuł artykułu: Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej

Autorzy: KALBARCZYK, E.

Słowa kluczowe: pszenżyto jare, plon ziarna, susza atmosferyczna, wskaźnik względnych opadów (RPI), wskaźnik hydrotermiczny (K), okres rozwojowy

Streszczenie: Celem pracy było określenie, które okresy rozwojowe pszenżyta jarego narażone są na najczęstsze wystąpienie suszy atmosferycznej, jak również zbadanie wielkości zmniejszenia plonu ziarna w zależności od natężenia suszy i okresu jej wystąpienia. Okresy suszy identyfikowano dwoma wskaźnikami: RPI, względnych opadów oraz K, hydrotermicznym. W badaniach wykorzystano dane z 34 stacji doświadczalnych COBORU położonych w całej Polsce, obejmujące daty siewu, wchodów, krzewienia, strzelania w źdźbło, kłoszenia, dojrzałości woskowej i zbioru oraz plon ziarna pszenżyta jarego w latach 1984-2004, jak również dane meteorologiczne, średnią temperaturę powietrza, sumę opadów atmosferycznych, ze stacji IMGW położonych w sąsiedztwie stacji doświadczalnych. Wyniki dotyczyły wzorca pszenżyta jarego, określonego jako średnia z odmian uprawianych w danym roku. Stwierdzono, że najczęściej okresy o różnym natężeniu suszy występują wiosną, w czasie od siewu do krzewienia. Pszenżyto jare dobrze znosi okresy suche (50
Cytowanie w stylu APA: Kalbarczyk, E. (2010). Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 20-33.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kalbarczyk, 2010), następne powołania: (Kalbarczyk, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Kalbarczyk, Eliza. "Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 20-33.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kalbarczyk 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kalbarczyk_2010_PNIKS, author={Kalbarczyk, Eliza}, title={Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A3/art3.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={20-33}}

Pełny tekst PDF


Go Back